Công ty chúng tôi đang phát triển vững chắc và luôn luôn theo dõi thúc đẩy mọi người tham gia vào đội của chúng tôi. Đối với vị trí kinh doanh, quản lý chất lượng hay một vị trí quản lý, xin vui lòng gửi CV của bạn theo địa chỉ sau đây: info@9dragons-seafood.com
Trụ sở chính: Suite 5501, 55th floor, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong GMT + 8
Văn phòng đại diện: 188 BB6 Nguyen Van Huong Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City, Vietnam GMT + 7
Công ty TNHH Cửu Long Đông Dương.
Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh