Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh
Cam kết của chúng tôi
. Cho sự bền vững Chúng tôi chỉ chọn các sản phẩm từ thủy sản tốt nhất được cấp chứng nhận, và tuân thủ đầy đủ hạn ngạch đánh bắt cá. Chúng tôi đảm bảo chính xác về nguồn gốc của các sản phẩm như đã được dán nhãn trên tất cả các bao bì. . Cho hành tinh của chúng ta    Chúng tôi lựa chọn, với sự chăm sóc tốt nhất, các trang trại nuôi cá mà chúng tôi làm việc. Tất cả đã được chứng nhận hoặc đang trong quá trình chuyển đổi để được chứng nhận. Chúng tôi tin rằng nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường không phải là không làm đươc. Đối với các sản phẩm này, chúng tôi đảm bảo tìm hiểu kỹ càng nguồn gốc các sản phẩm, như dán nhãn trên tất cả các bao bì.