NINE DRAGONS SEAFOOD
Xuất nhập khẩu Cửu Long: Dệt may, mũ, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, quà tặng doanh nghiệp,... www.9dragons-impex.com
Hội Đồng quản trị BLANES France Tư vấn và hỗ trợ cho các công ty xuất khẩu www.blanesfr.com 
Thủy sản cửu long là tên của chi nhánh thủy sản của công ty TNHH Cửu Long Đông Dương.
Trụ sở chính: Suite 5501, 55th floor, Central Plaza 18 Harbour Road, Wanchai Hong Kong GMT + 8
Văn phòng đại diện  : 39 Thao Dien street Thao Dien Ward, District 2 Ho Chi Minh City, Vietnam GMT + 7 Tel : +84 28 36 36 24 01 Fax : +84 28 36 36 24 06
Liên hệ   info@9dragons-seafood.com  
Công ty TNHH Cửu Long Đông Dương.
Các lĩnh vực hoạt động khác của chúng tôi
Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh