Sourcing Suivi de production Contrôle qualité Logistique
Sourcing Suivi de production Contrôle qualité Logistique
Những mẫu sản phẩm được gửi đến phòng thí nghiệm vi sinh và phân tích hóa học. Kết quả xét nghiệm được xác nhận là phù hợp với các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm. Sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi khách hàng một bản báo cáo kiểm soát chất lượng chi tiết  cho mỗi container
Quản lý chất lượng
Accueil
Vận chuyển
Chúng tôi đảm bảo rằng các container được vận chuyển đúng thời hạn hợp đồng. Chúng tôi gửi tất cả các tài liệu bằng chuyển phát nhanh ngay sau khi được xem xét. Khách hàng của chúng tôi bảo đảm nhận được tất cả các văn bản trước khi các container đến nơi.
Tất cả điều mà bạn muốn ở đối tác tại Việt Nam                           
Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh