Chúng tôi liên tục giám sát các sản phẩm mới và các giải pháp đóng gói, để cung cấp cho khách hàng những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực này. Chúng tôi tập trung sáng tạo phát triển các khái niệm mới, để giúp khách hàng nhận ra mục tiêu của mình.
R & D : Nghiên cứu và phát triển
Đây là một phần hấp dẫn của công việc và chúng tôi luôn luôn thích làm việc với các đối tác của mình để đưa ra những ý tưởng mới và biến chúng thành những quy trình công nghiệp. Ở một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như chúng ta, chúng ta nhận thấy cần làm việc cả vừa cải thiện liên tục sản phẩm hiện có và phát triển các khái niệm sáng tạo mới.
Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh