Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh
Thành viên của Hải Sản Cửu Long
Sybile BLANES Giám đốc hành chính Di động  : + 84 932 793 844 sybile@9dragons-seafood.com skype : sybileblanes1
Sybile phụ trách quản trị hành chính. Với cô ấy, bạn sẽ cảm thấy an toàn. Từ hợp đồng cho tới các chứng từ xuất khẩu, , tất cả công việc giấy tờ trong công ty chúng đều được cô ấy giám sát và xử lý trực tiếp