Văn phòng đại diện tại Việt Nam  : 39 Thao Dien street - F Thao Dien  - Quận 2 - Tp Ho Chi Minh
Thành viên của Hải Sản Cửu Long
Vincent KOCISZEWSKI Giám đốc kiểm soát chất lượng Di động  : +84 908 016 027 vincent@9dragons-seafood.com skype : vincent.kociszewski
Vincent, trước đây là giám đốc của  Bureau Veritas tại Tp Ho Chi Minh , đã làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng ở Việt Nam trên  10 năm. Anh ấy chịu trách nhiệm về việc xác định các thông số kỹ thuật của từng sản phẩm, giám sát sản xuất và kiểm soát hàng hóa trước khi giao hàng.